Reservation

 

วิธีการจองห้องพัก
    โทรสอบถามหรือสำรองห้องพักที่ เขาใหญ่พาราไดร์ออนเอิร์ทโดยตรงได้ที่ 081-918-1212 , 086-013-6464   


เงื่อนไขการจอง
โอนเงินมัดจำ 70% เพื่อทำการจองห้องพักและ Email พร้อมแนบหลักฐานใบโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา
ออมทรัพย์ 280-202899-7   ชื่อบัญชี  นางอัมพร  กรอบทอง 
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
ออมทรัพย์ 847-2-25940-8   ชื่อบัญชี  นางอัมพร  กรอบทอง


*หมายเหตุ
- ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ไม่สำรองห้องพักให้หากลูกค้าไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันโอน (ในกรณีดังกล่าวทางรีสอร์ทยินดีโอนเงินกลับเต็มจำนวนที่ลูกค้าโอนมัดจำมาทั้งหมด โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)

- เนื่องจากรีสอร์ทเราเป็นรีสอร์ทเล็กๆ มีห้องพักจำนวนจำกัด และตารางห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรโอนเงินมัดจำเพื่อสำรองห้องพัก ภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินเวลา ควรสอบถามตารางห้องพักใหม่ก่อนการโอนชำระมัดจำค่าห้องพัก และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองห้องพักทันทีหลังจาก โอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งหลักฐานตามมาทีหลังทาง email เพื่อยืนยันข้อมูล 


กฏระเบียบในการเข้าพัก      

1. บ้านพักแต่ละประเภทเข้าพักได้ตามจำนวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น และจะได้รับคูปองอาหารเช้า ตามจำนวนผู้เข้าพักเท่านั้น

1.1 President House / บ้านประธาน   รองรับสูงสุด 10 ท่าน
1.2 Scenic House / บ้านซีนิก รองรับสูงสุด 8 ท่าน
1.3 Cascade House / บ้านแคสเคส รองรับสูงสุด 7 ท่าน
1.4 Riverside House / บ้านริเวอร์ไซด์ รองรับสูงสุด 5 ท่าน
1.5 Fragrant Wood House / บ้านไม้หอม รองรับสูงสุด 5 ท่าน
1.6 Waterfall House / บ้านน้ำตก รองรับสูงสุด 3 ท่าน
1.7 Happy Home / เฮื้อนปี้ รองรับสูงสุด 2 ท่าน
1.8 Natural Home / บ้านธรรมชาติ รองรับสูงสุด 2 ท่าน
1.9 Freshome / บ้านเฟรซโฮม รองรับสูงสุด 2 ท่าน
1.10 Garden Home / บ้านชมสวน รองรับสูงสุด 2 ท่าน

 *** ในกรณีมีเตียงเสริม จะได้รับคูปองอาหารเช้าเพิ่มตามจำนวนที่แจ้ง

2. เวลา Check-in 14.00 น.เป็นต้นไป

     เวลา Check-out ก่อน 12.00 น.
     ในกรณีที่ต้องการ Check-in ก่อน14.00 น. หรือ Check-out หลัง 12.00 กรุณาสอบถามพนักงานต้อนรับได้ที่เบอร์ “0”

3. ที่นอนเสริม / เครื่องนอนเสริม / อาหารเช้า

เด็ก
- เด็กอายุระหว่าง 0-3 ขวบ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
- เด็กอายุระหว่าง 4-7 ขวบ เข้าพักกับผู้ปกครอง โดยมีค่าอาหารเช้าเพิ่มเติม 200 บาท
- เด็กอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป หรือ ส่วนสูงตั้งแต่ 120 ซม.ขึ้นไป เรทราคาเดียวกับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่
- เสริมเครื่องนอน พร้อมอาหารเช้า 550 บาท
- เสริมที่นอน พร้อมอาหารเช้า 650 บาท

4. การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก

การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 10โล มีค่าใช้จ่าย 500 บาท/ตัว


คำแนะนำในการเข้าพัก

  1. ขอสงวนสิทธิ์การปรุงอาหารและนำเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในรีสอร์ท
  2. กรณีนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการค่านำเข้าอาหารมาในรีสอร์ท
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องเสียงและอุปกรณ์คาราโอเกะเข้ามาภายในรีสอร์ท
  4. ใน กรณีต้องการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักด้วย  แขกผู้เข้าพักต้องแจ้ง ประเภทสัตว์เลี้็ยง/พันธ์  เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ทั้งนั้นทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการต่อตัว โดยทางผู้เข้าพักต้องเตรียมกรงหรือบ้านของสัตว์เลี้ยงมาด้วย

ระเบียบการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

  1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  2. กรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 4-14 วันก่อนวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  30 %  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  3. กรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 1-3 วันก่อนวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจำ  70%  ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  4. กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วัน และระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากท่านได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  5. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ( No Show ) ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการเต็มจำนวน 100 % ของราคาห้องพัก
  6. ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการ 30 % จากราคาเต็มของห้องพัก

 


หมายเหตุ       
ราคาโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ทางรีสอร์ทกำหนด  ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า